Yaprak Analizi

Yaprak analizi, yaprak örneği alırken dikkat edilecekler.

Yaprak Analizi

Toprakta varolan her besin bitki tarafından alınamaz. Alınabilen besinlerin tespiti için yapılan analizdir.

Her bitki için uygun fizyolojik dönemde bu makalede açıklandığı gibi uygun şekilde bahçe veya serada zig-zag şekilde veya köşegenler boyunca yürüyerek arazi büyüklüğü ve bitki çeşidine göre yeteri kadar bitkiden örnek alınır. 

Yaprak analizi çoğunlukla toprak analizi ile birlikte yaptırılması önerilen bir analiz çeşidi olup tek başına da yaptırılabilir. Toprak analizi ile birlikte yaptırılmasının sebebi , toprak analizinin yaprağa ulaşması gereken bitki besin elementlerinin varlığını test etmesidir. İlk analizde test edilen ve varlığı , yeterliliği analiz edilmiş besin elementleri artık yaprak analizi ile yaprağa ne ölçüde ulaşmış veya ulaşmamış analiz edilebilir.

Bu sayede bazı durumlarda toprakta örneği yeterli miktarda azot bulunması durumunda bile yaprakta azot bulunmaması gibi bozukluklar tespit edilebilir ve azotun bitki tarafından alınamamasının sebebi araştırılıp ona göre bitki besleme programı şekillendirilebilir.

Bir diğer önemli husus da , sadece toprak analizi yaptırılması durumunda yaprağın belirli sebepler yüzünden kullanamadığı besin elementlerinin toprağa karışım oranını hesaba katamamasıdır. Bu olay toprakta , besin elementi açısından fazlalık olarak görülmesine karşılık yaprak tarafından bu elementin aslında alınamadığını tek başına belli etmemektedir. 

Bu saydığımız sebepler doğrultusunda yaprak analizinin her zaman toprak analizi ile birlikte yapılmasını önermekteyiz.

NOT : Yaprak örneklerinin alınmasında hangi yaprakların , hangi dönemde alınacağı son derece önemlidir.

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Merkez Ofis
Tel: +90 242 340 6094 ( PBX 4 Hat )
Fax: +90 242 340 5656

info@laben.com.tr

Adres

Sosyal Ağlar

Sosyal Medyada LabEN

- -

- -

- -