Gübre Analizi

Gübre analizi, faydaları ve örnek alım yöntemleri

Gübre Analizi

Tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin, tescil analizlerini ve içeriklerini belirlemek amacıyla yapılan analizlerdir.

Laboratuvarımızda kimyevi gübreler ile organik, organomineral, özel gübreler, toprak düzenleyicilerin analizleri, EC Fertilizer ve Tarımda kullanılan organik, organımineral gübreler ve toprak gdüzenleyiciler ile mikrobiyal , enzim içerikli ve diğer ürünlerin üretimi , ithalatı ve piyasaya arzına dair yönetmelik esasına göre yapılmaktadır.

Tescil amaçlı analizlerde yönetmelik uygunluğu değerlendirilerek aşamalı olarak analizler gerçekleştirilir. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler için üreticilere bilgi verilerek uygunluğu sağlanır. Ayrıca piyasada var olan ürünleri kullanan bayi ya da çiftçilerimize etiket beyanı - içerik kontrolü analizleride yapılarak yardımcı olunmaktadır. Laboratuvarımızın yönetmelik gereği analiz kapsamı aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda yer almayan diğer analizler için Laboratuvarımızda Gübre analizleri sorumlumuz ile irtibata geçebilirsiniz. İletişim

 

 • pH
 • Tuz-EC
 • Toplam Azot N
 • Nitrat Azotu NO3-N
 • Amonyum Azotu NH4-N
 • Üre Azotu NH2-N
 • Biüre
 • Toplam P2O5
 • Nötral Amonyum Sitratta ve Sitratta Çözünür P2O5
 • Suda Çözünür P2O5
 • Suda Çözünür K2O
 • Suda Çözünür CaO
 • Suda Çözünür MgO
 • Suda Çözünür Fe
 • Suda Çözünür Mn
 • Suda Çözünür Zn
 • Suda Çözünür Zn
 • Suda Çözünür Cu
 • Suda Çözünür B
 • Suda Çözünür Mo
 • Toplam SO3
 • Suda Çözünür SO3
 • Suda Çözünür Na
 • Klor Cl
 • H4EDTA
 • Organik Madde
 • Nem
 • Organik Karbon
 • Organik Azot
 • Toplam ( Hümik + Fülvik )
 • Hümik Asit
 • Fulvik Asit
 • Silisyum ( Si )
 • Amonyum ( NH4 )
 • Kadminyum ( Cd )
 • Bakır ( Cu )
 • Nikel ( Ni )
 • Kurşun ( Pb )
 • Çinko ( Zn )
 • Civa ( Hg )
 • Krom ( Cr )
 • Arsenik ( As )
 • Kalay ( Sn )
 • Hidroksiprolin
 • Serbest Aminoasitler
 • Disiandiamid(DCD)
 • Lignosülfonik Asit
 • Metilpirazol
 • NBPT
 • Şelatlı Demir
 • Şelatlı Bakır
 • Şelatlı Çinko
 • Şelatlı Mangan
 • KDK (CEC)
 • Formik Asit Analizi
 • Alginik Asit Analizi
 • Giberellik Asit Analizi
 • o.o FeEDDHA Analizi
 • Toplam Bakteri Sayımı
 • Clostridium Perfingens Sayımı
 • Maya ve Küf
 • Staphyloccus Aerus Sayımı
 • Salomonella Spp.
 • Bacillus Cereus
 • Bacillus Anthracis
 • Clostridium Spp.
 • Enterobacteria Grubu bakteriler
 • Escheria Coli
 • Escheria Coli 0157
 • Listeria Spp.
 • Mycobacterium Sp.
Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Merkez Ofis
Tel: +90 242 340 6094 ( PBX 4 Hat )
Fax: +90 242 340 5656

info@laben.com.tr

Adres

Sosyal Ağlar

Sosyal Medyada LabEN

- -

- -

- -