Hakkımızda

Bizi daha yakından tanıyın.

LabEN Tarımsal Analiz Laboratuvarı toprak, bitki, su ve gübre analizi konularında tarımsal üretim ile iştigal eden üreticilere ve gübre üreticilerine hizmet vermek amacıyla 2001 Yılı Nisan ayında Antalya da kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Her yıl hizmet kapsamını genişleten, kaliteyi, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan "LabEN Laboratuvarı" ,Zirai analiz laboratuvarcılığına getirmiş olduğu değişim ve yeni anlayış sayesinde yüksek bir ivme ile gelişmesini sürdürmüş olup, 2002 Yılı Haziran ayında Türk Standartları Enstitüsünden TSE EN-ISO 17025 standardı belgesini almıştır. Böylece ülkemizde kendi konusunda ilk belgeli laboratuvar olma özelliğini taşımakta olup, bunun sorumluluğunu tüm çalışmalarında gözetmektedir. Bitki Besleme uzmanı akademisyen (Prof. Dr. Rıfat Yalçın) danışmanlığında deneyimli geniş kadrosuyla hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız kuruluşundan itibaren oldukça yüksek bir ivme ile gelişmesini sürdürmüş olup, bünyesinde halen bir Bitki Besleme uzmanı akademisyenler ( Prof. Dr. Rıfat Yalçın) danışmanlığında Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimyager, Tekniker, Büro ve yardımcı personeller ile hizmet vermektedir. Analizlerde kullanılan metotlar uluslararası düzeyde kabul görmüş metotlar olup, özellikle toprak analiz metotlarının ülkemiz topraklarına uygunluğu, değişik üniversite ve araştırma kurumları tarafından kanıtlanmış bulunmaktadır. Toprak analizleri, tarım topraklarının verimlilik potansiyellerini ortaya koymak ve üzerinde yetiştirilecek bitkiler için sağlayacakları bitki besin maddeleri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla toprak örneklerinde pH, karbonatlar, aktif kireç, eriyebilir toplam tuz, doymuşluk, bünye, organik madde, toplam N, alınabilir P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo analizleri yapılarak, analiz sonuçları yorumlanmakta ve yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmaktadır. Böylece gereği kadar gübre verilmesi sağlanarak, son derece değerli tarım topraklarımızın verimlilik dengeleri korunmuş, gübrelemenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderilmiş, daha fazla, daha nitelikli ve daha sağlıklı tarımsal ürünler elde edilmiş olmaktadır.

Bitki analizleri (özellikle yaprak), dolaylı olarak bitkilerin üzerinde yetiştikleri toprakların verimlilik durumlarını ortaya koymak ve uygulanan gübreleme programlarının kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır . Yaprak örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo besin elementlerinin analizleri yapılmakta ve analiz sonuçları söz konusu bitkiye özgü sınır değerleri ile kıyaslanarak bitkilerin beslenme düzeyleri değerlendirilmektedir.

Su örneklerinde uygulanan analizler özellikle sulama suyu kalitesinin belirlenmesine yönelik olup, sularda pH, EC, katyon (K, Ca, Mg, Na) ve anyon (CO3, HCO3, Cl, SO4) analizleri yapılarak, Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR), Kalıcı Sodyum Karbonat (RSC) ve Potansiyel Tuzluluk (PS) değerleri hesaplanmakta ve sulama suyu sınıfı belirlenmektedir. Hazırlanan raporlar DSİ tarafından resmi işlemlerde geçerli belge olarak kabul edilmektedir.

Gübre örneklerinde ise gübre üreticilerinin talepleri yanında, gerekli görülen diğer analizler de yapılmaktadır. Gübre örneklerinde yapılan analizler; Toplam N, NO2, NO3, NH4, NH2, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cr, Pb, Ni, Cd, S, Na, Cl, Si, SO3, SO4, Al, Org. Mad., pH’dır. Bilindiği gibi son yıllarda AB’ne uyum çalışmaları kapsamında tarım sektöründe de hedeflenen bazı değişimlerden biri , gübre üreticilerine üretimlerinin ruhsatlandırılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Hem gübrelerin ruhsatlandırılması aşamasında, ve hem de daha sonraki piyasa denetimlerinde Tarım Bakanlığı Gübre Denetleme Dairesi Başkanlığı, TSE 17025 yeterlilik belgesine sahip bir laboratuvar olarak laboratuvarımızın raporlarını kabul etmektedir.

Laboratuvarımız ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilen hemen hemen tüm bitkiler için gübreleme amaçlı taleplere yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip bulunmaktadır. Bu güne kadar toprak ve yaprak analizlerine göre gübreleme önerilerine konu olan bitki deseni incelenecek olursa; örtü altı ve açık alanlarda yetiştirilen sebzeler (domates, hıyar, patlıcan, biber) birinci sırayı almaktadır. Bunu meyveler (sert ve yumuşak çekirdekli meyveler, muz, narenciye, zeytin, bağ) izlemekte, daha sonra ise tarla bitkileri (buğday, arpa, pamuk, mısır, patates) ve süs bitkileri (karanfil, gerbera, gül) gelmektedir.

Özellikle örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliğinde toprak ve yaprak analizleri ile sonuçların raporlandırılması için geçen süre oldukça önemlidir. Laboratuvarımız bu konuda da bir ilki gerçekleştirmiş olup, en fazla beş gün içersinde analiz raporları üreticilere ulaştırılmaktadır.